Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Pracownicy i doktoranci Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa uczestniczyli w IV-tym Ogólnopolskim Kongresie Politologii

Pracownicy i doktoranci Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa uczestniczyli w IV-tym Ogólnopolskim Kongresie Politologii

Obrazy:

thumbnail_ptmvhm.jpg20180920_123146_cfdvbh.jpgLublin_8as3yy.jpgLublin3_6l3lrr.jpgIMG_4471_hnrw7d.jpg

W dniach 18-20 września 2018 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbył się IV Ogólnopolski Kongres Politologii zatytułowany „Państwo w czasach zmiany”. Ponad 700 badaczy z Polski i Europy zaprezentowało w czasie wydarzenia wyniki swoich badań, uczestnicząc w 124 panelach tematycznych. Panele były poświęcone m.in. komunikowaniu politycznemu w Polsce, roli kobiet w sferze publicznej i polskiej politologii, polityce zagranicznej oraz partiom politycznym.


Kongres rozpoczął się od wystąpienia keynote speakera – prof. Stefano Guzziniego, a także sesji plenarnej dedykowanej głównej tematyce wydarzenia. Swoje referaty zaprezentowali wówczas prof. Teresa Łoś-Nowak, prof. Andrzej Antoszewski, prof. Roman Kuźniar, prof. Zbigniew Czachór, prof. Alicja Stępińska-Kuczyńska, prof. Jarosław Hrycak i prof. Mirosław Karwat, którzy mówili o różnych aspektach rozumienia i badania państwowości w okresie zmian. Po zakończeniu sesji nastąpiło oficjalne otwarcie Kongresu, w którym uczestniczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor UMCS, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, a także President of International Political Science Association.


W Kongresie Politologii aktywnie uczestniczyli pracownicy i doktoranci naszego Zakładu, którzy pełnili rolę moderatorów i dyskutantów oraz prezentowali wyniki autorskich analiz. Dr hab. Michał Jacuński wraz z dr Barbarą Brodzińską-Mirowską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosili referat pt. „Oddalenie czy zbliżenie? O roli struktur partyjnych w procesie budowania relacji z otoczeniem” podczas panelu zatytułowanego „Struktury współczesnych polskich partii politycznych – ciągłość i zmiana”. Panel był moderowany przez dr hab. Annę Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Michał Kuś uczestniczył z kolei w sesji panelowej pt. „Śródziemnomorski model zmian w państwie”, moderowanej przez dra Rafała Dudałę z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zgromadziła ona osoby zajmujące się naukowo państwami regionu Morza Śródziemnego, przede wszystkim zaś Hiszpanią i Włochami.  Dr Kuś przedstawił referat pt. „Media publiczne i państwowe w krajach śródziemnomorskich”. Dr hab. Lucyna Szot podczas sesji pt. „Państwo wobec mediów. Polityka medialna w okresie zmian” moderowanej przez dr hab. Alicję Jaskiernię, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego, zaprezentowała wyniki swoich analiz dotyczące „Wpływu koncentracji, kapitału na polskim rynku medialnym na kontrolę władzy”. W wystąpieniu dokonana została analiza ilościowa i jakościowa (w oparciu o dostępne dane empiryczne) struktury własności mediów na polskim rynku i jej wpływu na linie programowe, a także wpływu na politykę kadrową redakcji. Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska wraz z dr Pauliną Barczyszyn-Madziarz, mgr Julią Trzcińską, dr Justyną Arendarską i dr Różą Norström w ramach panelu pt. „Nagłośnienie zmiany rządów PiS (1 grudzień 2017/31 styczeń 2018) w perspektywie polskich nadawców telewizyjnych: między polityzacją a komercjalizacją” przedstawiły natomiast wyniki międzynarodowego  projektu badawczego przygotowanego we współpracy z Uniwersytetem Jerzego Waszyngtona w Stanach Zjednoczonych. Badaczki zaprezentowały rezultaty przeprowadzonej analizy zawartości trzech najpopularniejszych polskich programów telewizyjnych i związanych z nimi portali internetowych.


Gratulujemy naszym pracownikom i doktorantom wspaniałych wystąpień konferencyjnych! Kolejny Kongres Politologii odbędzie się za trzy lata we Wrocławiu.

data utworzenia/modyfikacji: 20 październik 2018 o 01:00:50

słowa kluczowe: