Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > 10th International Central and East European Media Conference Critique of/at/on periphery?

10th International Central and East European Media Conference Critique of/at/on periphery?

Obrazy:

23231796_1573424212695757_972355897_n_z3rddu.png

Dziesiąta międzynarodowa konferencja CEECOM, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Ljubljanie, była dedykowana kwestiom peryferii i ich krytyce. Ponad 50 badaczy z regionu Europy Środkowej i Wschodniej dyskutowało w trakcie zdarzenia na temat geopolitycznych, ekonomicznych, społecznych oraz ideologicznych wymiarów zjawiska peryferyjności. Warto zaznaczyć, że około 20% prezentujących stanowili badacze z Polski, którzy po raz kolejny tak licznie wzięli udział w wydarzeniu.

            Twórcy konferencji słusznie zauważyli, że region Europy Środkowej i Wschodniej również można uznać za peryferie. Z drugiej strony, niektóre z tematów podejmowanych w trakcie zdarzenia przez badaczy także miały peryferyjny wymiar. Wynika to z faktu, że dyskutowane kwestie mogą odnosić się do nowych lub słabo zbadanych obszarów. W związku z tym możliwość zaprezentowania ich podczas konferencji wydaje się istotna. Ponadto, naukowcy zastanawiali się nad rolą teorii krytycznej w dziedzinie mediów i komunikacji masowej w regionie. Wydaje się, że było to możliwe m.in. dzięki zwróceniu uwagi na wieloaspektowy charakter peryferii, co stanowiło przedmiot dziesiątej konferencji CEECOM.

            W trakcie konferencji odbyło się 16 sesji panelowych oraz dwie sesje plenarne. Uczestnicy konferencji zostali przywitani w trakcie sesji otwarcia przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych - Rado Bohnica, Przewodniczącego konferencji oraz prezydenta ECREA – Iliję Tomanica Trivundze, a także przez przedstawicielkę ECREA CEE Network – Żrinijkę Perusko. W trakcie sesji otwarcia, Zlatan Krajina z Uniwersytetu w Zagrzebiu zaprezentował wykład pt. ,,Dlaczego Peryferie mają znaczenie: Zmieniająca się/przemieszczająca się widoczność Bałkanów i artykulacja kryzysu w Europie (Why Periphery Matters: The Shifting Visibility of the Balkans and the Articulation of Crisis in Europe). Przemówienie chorwackiego badacza okazało się świetnym wstępem do konferencji oraz dalszych dyskusji nad prezentowanymi w jej trakcie tematami. Kolejna sesja plenarna odbyła się w piątek i była poświęcona kwestii populizmu i jego związków z mediami. John Downey z Uniwersytetu w Loughborough pełnił wówczas funkcję przewodniczącego panelu i zaprezentował swoje badania pt. ,,Populizm w mediach i przez media w trakcie referendum w Wielkiej Brytanii”, które to dotyczyło dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w strukturach Unii Europejskiej (Populism in and by the media in the UK′s EU Referendum).

            16 sesji panelowych, które zorganizowano w trakcie trwania konferencji, miało bardzo zróżnicowany charakter i odnosiło się do takich tematów jak tożsamość i praktyka dziennikarska (Journalistic identities and practices in flux); przemysł medialny i technologie cyfrowe (Media industries and digital technologies – a critique); prawo i polityka (Law and policy – a view from periphery); komunikowanie polityczne (Political communication – critical notes from the periphery) lub badania nad publicznością mediów(The good, the bad and the ugly: exposing audiences and political critique). Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona zwłaszcza na dwa panele, w których brali udział badacze z Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, tj. ,,Badanie relacji między premierami i mediami w Finlandii, Litwie, Polsce i Szwecji” (Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden) oraz „Zaangażowane” dziennikarstwo, poplecznictwo i propaganda (“Investedjournalism, partisanship and propaganda). W trakcie panelu ,,,,Zaangażowane” dziennikarstwo, poplecznictwo i propaganda”, uczestnicy dyskutowali na temat medialnego nagłośnienia kryzysu na Ukrainie przez polskie, ukraińskie i czeskie media. Wyniki międzynarodowego projektu badawczego „Symbiotyczny lider – relacje z mediami (…)” [“Symbiotic leader – media relations (…)”] zostały zaprezentowane w trakcie panelu ,,Badanie relacji między premierami i mediami w Finlandii, Litwie, Polsce i Szwecji” (Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden). Naukowcy z wymienionych państw dyskutowali na temat kształtu relacji między aktorami politycznymi (premierami) a dziennikarzami.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość wzięcia udziału w specjalnym warsztacie zatytułowanym ,,Zaplanowanie finansowania badań w Europie Środkowej i Wschodniej” (Mapping research funding in CEE), który został zorganizowany przez ECREA. Celem warsztatu było zidentyfikowanie zachodzących zmian w sposobie finansowania inicjatyw badawczych w regionie. Kolejnym interesującym zdarzeniem była organizacja spotkania, które przyjęło formę okrągłego stołu. Dyskusja zatytułowana ,,Eksponowanie polityczności: krytyczność, widoczność i władza państwowa” (Exhibiting the political: Criticality, visibility and state Power) została zainicjowana przez Słoweńskie Towarzystwo Komunikacji. Moderatorem spotkania był Ilija Tomanić Trivundza, a w dyskusji brali udział również przedstawiciele mediów (gazety - ,,Memorandum” i ,,Vecer”)  oraz nauki (Educational Research Institute; Institute for Strategic Solutions).

            Następna edycja konferencji CEECOM odbędzie się w Szeged na Węgrzech w czerwcu 2018 roku.

           

data utworzenia/modyfikacji: 03 listopad 2017 o 20:55:09

słowa kluczowe: