Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > About us > Research workers > Prof. Bogusława Dobek Ostrowska (Head of the Department)

Prof. Bogusława Dobek Ostrowska (Head of the Department)

Bogusława Dobek-Ostrowska is a professor of communication and chair of the Department of Communication and Journalism at the Institute of Political Science at the University of Wrocław in Poland. She is a founder of, and she was the first president of  the Polish Communication Association (2007-2013). She was the President of International Federation of Communication Associations (2010-2012). She is a founder and editor of Central European Journal of Communication   - the official journal of Polish Communication   Association. She is a founder and co-editor of Series Studies in Communication and Politicsof Peter Lang Edition. She is also an editor of Series Communication and Media published by  the University  of Wrocław Press.    She is a member of editorial boards of several  prestigious international journals, e.g.  Communication Theory  (ICA). She participated  and was a chair of many international   projects (e.g. the 7 Framework Programme of the EC MediaACT, 2010-2013;  The Foundation for Baltic and East European Studies, Journalism in change in Poland, Russia and Sweden, 2011-2014). Her research interests include the theory of mass communication, media systems, political communication, transformation of politics, media and journalism in Central and Eastern Europe.    


She has published several books, as Journalism in change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden (2015), Democracy and Media in Central and Eastern Europe (2015), chapters as  Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish media system (2012) and articles as How effective is media selfregulation? Results from a comparative survey of European journalists (European Journal of Communication, 2015), Professional  autonomy. Challenges and opportunities in Poland, Russia and Sweden. ( Nordicom Review,2015). 


Google Scholar database: 2889 quotations at all (from 2017 to 2021 – 1252 quotations), h-index 24 (from 2017 to 2021 - h-index 18), 10-Index 42 (from 2017 to 2021 - 10-Index 24).

ResearchGate.net database: 27 publications, 5873 readers, 244 quotations.


Scientific publications:


2021

B. Dobek-Ostrowska (2021). Dokąd zmierza Wenezuela?  Od republiki sfragmentaryzowanej do autorytarnej retrogresji  Cháveza i Maduro. Wrocławskie Studia Politologiczne.


2020
B. Dobek Ostrowska (2020). Nagłośnienie polityki w polskiej prasie opiniotwórczej. W: A. Cieślikowa &P. Płaneta (red.). Od modernizacji do mediosfery. Meandy transformacji w komunikowaniu. Kraków: Wyd. WUJ: 211-227.


2019

B. Dobek-Ostrowska (2019). Polish Media System in a Comparative Perspective. Media in Politics, Politcs in Media. Berlin, Bern: Peter Lang Edition.
B. Dobek Ostrowska (2019). How the Media Systems Work in Central and Eastern Europe. In E. Polonska and Ch. Beckett (eds.). Public Service Broadcasting and Media Systems in Troubled European Democracies London: Palgrave Macmillan: 259-278.
B. Dobek Ostrowska, J. Nożewski (2019). Poland: independent vs. servil relationships. In: K.M. Johannson & G. Nygren (eds). Close and Distant: Political Executive–Media Relations in Four Countries. Gothenburg: Nordicom: 75-95


2018

B. Dobek- Ostrowska, M. Głowacki, M. Kuś (2018).Poland: Accountability in the making. W: T. Eberwein, S. Fengler & M. Karmasin (eds.). The European Handbook of Media Accountability. London and New York: Routledge, ss. 190-196.
B. Dobek Ostrowska (2018). Mediatyzacja polityki w tygodnikach opinii w Polsce - między polityzacją a komercjalizacją, Zeszyty Prasoznawcze ,Tom 61, Numer 2 (234), 224-246. DOI 10.4467/22996362PZ.18.016.9111


2017

B. Dobek-Ostrowska, W. Sobera (2017), Rola metod badawczych w studiach komunikologicznych, [w:] B. Dobek-Ostrowska, W. Sobera (red.), Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 19-31.
B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (2017), 10 Years of Polish Communication Association. W: B. Dobek-Ostrowska, J. Trzcińska (red.) (2017), “Central European Journal of Communication” , vol. 10, no 1 (18) Spring 2017, ss. 4-13. DOI: 10.19195/1899-5101.10.1(18).1
B. Dobek-Ostrowska (2016). Towards professionalization and Americanization: audiovisual political advertising in Poland (1989-2015). W: Ch. Holz-Bacha, M. R. Just (eds.) Routledge Handbook on Political Advertising. New York: Routledge, ss. 377- 388.
B. Dobek-Ostrowska (2016). Election posters in Poland: From amateurish leaflets to professional billboards. W: Ch. Holz-Bacha, B. Johansson (Eds.) Political Campaigning in the Public Space. Election Posters around the Globe. Cham: Springer International Publishing AG, ss. 259-277.
B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, M. Kuś (2017). Poland. Accountability in the making. W: T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin (red.). European Handbook of Media Accountability. New York: Routledge, ss. 190-196.
B. Dobek-Ostrowska (2017). Aktorzy polityczni jako uczestnicy procesu komunikowania. W: A Czajowski, D. Drałus, L. Sobkowiak, M. Wichłacz (red.). Zjawiska polityczne w perspektywie teoretycznej. Wrocław: IP UWr, ss.215-222.
B. Dobek-Ostrowska (2017). Profesjonalizm i kultura zawodowa polskich dziennikarzy. W: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.). Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ss. 413-424.
 

2016

B. Dobek-Ostrowska (2016), Zmiany w mediach i dziennikarstwie w II dekadzie XXI wieku, [w:] B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn (red.), Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wrocław: WUWr, s. 13- 27.
B. Dobek-Ostrowska (2016). Polish, Russian and Swedish journalists and their vision of relations with politics. W: Medii i komunikacja. Sofia: Uniwersytet Św. Kliment Ochricki, ss. 57-68.

 

Earlier

Jesper Strömbäck, Ralph Negrine, David Nicolas Hopmann, Carlos Jalali, Rosa Berganza, Gilg UH Seeber, Andra Seceleanu, Jaromir Volek, Boguslawa DobekOstrowska, Juri Mykkänen, Marinella Belluati, Michaela Maier (2013), Sourcing the News: Comparing the Use and Impact of News Sources in the Media’s Coverage of the 2009 EP Elections, “Journal of Political Marketing”, 12 (1), 2013, Taylor and Francis.


data utworzenia/modyfikacji: 19 styczeń 2022 o 10:30:03autor:   Mateusz Bartoszewicz

słowa kluczowe: