Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > About us > Research workers > PhD Michał Kuś

PhD Michał Kuś

Position: Assistant professor (since 2010)
Interests: Media and politics, journalism
Scientific activities: Project director - European Journalism Observatory Poland (since 2013)


Publications:


Books
1. K. Churska–Nowak, M. Kuś (2011). Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Poznań: Wydawnictwo WSNHiD.
2. M. Kuś (2013). Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Edited books and journals
1. P. Dudek, M. Kuś (red.). Zawartość mediów masowych: Od kultury popularnej poprzez studia genderowe do języka komunikowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
2. P. Dudek, M. Kuś (red.). Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
3. Redakcja numeru 2(9) (Jesień 2012) czasopisma „Central European Journal of Communication” (współredaktor: Epp Lauk)

Articles
1. K. Churska–Nowak, M. Kuś (2011). Baskijskie ruchy separatystyczne a media regionalne. „Przegląd Zachodni”, nr 4, 2011, s. 145-164.
2. E. Lauk, M. Kuś (2012). Editors′ introduction: Media accountability - between tradition and innovation. “Central European Journal of Communication”, Vol. 5, no 2, s. 168-174.
http://ptks.pl/cejc/wp-content/uploads/2013/01/CEJC_Vol5_No2_Lauk_Kus.pdf 
3. M. Kuś, M. Głowacki (2012). How much media accountability and transparency in Bulgaria, Poland and Serbia? A comparative approach to online innovations. “Media Transformations”, Vol. 7, s. 36-57.
http://www.balticmedia.eu/sites/default/files/MT7_2_36-57_1.pdf 
4. S. Splendore, P. Di Salvo, T. Eberwein, H. Groenhart, M. Kuś, C. Porlezza (2016). Educational strategies in data journalism – a comparative study in six European countries. “Journalism”, Vol. 17, no 1, s. 138-152. doi: 10.1177/1464884915612683
http://jou.sagepub.com/content/17/1/138.full.pdf?ijkey=pcq3aN9iscm8yip&keytype=finite 
5. M. Kuś (corresponding author), S. Splendore, T. Eberwein, C. Porlezza (2017). Training or improvisation? Citizen journalists and their educational backgrounds – a comparative view. “Journalism Practice”, Vol. 11, no 2-3, s.355-372.
http://dx.doi.org/10.1080/17512786.2016.1221737 
6. M. Kuś (2017). Obserwatorzy czy aktywiści? Dziennikarze obywatelscy i sfera publiczna. “Political Preferences”, no 16, s. 65-80. DOI: journals.us.edu.pl/index.php/PP
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6105 
7. M. Kuś (2019), Public service broadcasting and media polarization in Poland, “Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften”, nr 60-2019, s. 53-61.
DOI: https://doi.org/10.17879/jcsw-2019-2500 
8. S. Fengler i in. (2020). The Ukraine conflict and the European media: A comparative study of newspapers in 13 European countries. „Journalism”, Vol. 21, no 3 , s. 399–422.
DOI: 10.1177/1464884918774311 
9. M. Kuś, P. Barczyszyn-Madziarz (2020). Fact-checking initiatives as promoters of media and information literacy: The case of Poland. “Central European Journal of Communication”, Vol. 13, No 2 (26), s. 249-265. http://wuwr.pl/cejc/article/view/11607 
https://www.cejc.ptks.pl/Volume-13-No-2-26-Special-Issue-2020/Fact-checking-initiatives-as-promoters-of-media-and-information-literacy-The-case-of-Pola 
10. G. von Nordheim et al. (2021). The State of Europeanisation: Between Clash and Convergence. A comparison of the 2019 European Elections media coverage in seven countries. “Revista Mediterránea de Comunicación / Mediterranian Journal of Communication”, Vol. 12 , Nr 1, s. 95-113.
https://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/17612 

Chapters
1. S. Czapnik, M. Kuś (2010). Nowy wspaniały świat. Mity cyberprzestrzeni a rzeczywistość [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.). Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Nomos, s. 62-70.
2. M. Kuś, P. Piskozub (2012). Politicka komunikacia v Strednej a Vychodnej Europe po roku 1989. [w:] V. Zuborova (red.). 20 rokov transformacie: postavenie politickej komunikacie v Ceskej Republike a na Slovensku. Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM, s. 9-28.
3. K. Churska–Nowak, M. Kuś (2012). Media masowe a przebieg procesu demokratyzacji w Hiszpanii po roku 1975 [w:] P. Pawlak, W. Strzelecki, G.J. Morais da Costa (red.). Kultura. Media. Etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej. Poznań-Gniezno: PTPN, s. 209-229.
4. H. Heikkilä, M. Głowacki, M. Kuś, J. Pies (2014). Innovations in Media Accountability and Transparency [w:] T. Eberwein, S. Fengler, C. Porlezza, S. Russ-Mohl (red.). Journalists and Media Accountability. An International Study of News People in the Digital Age. Peter Lang: New York, s. 51-64.
5. B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, M. Kuś (2014). Context Factors for Media Self-Regulation and Accountability [w:] T. Eberwein, S. Fengler, C. Porlezza, S. Russ-Mohl (red.). Journalists and Media Accountability. An International Study of News People in the Digital Age. Peter Lang: New York, s. 149-166.
6. M. Kuś (2014). Media Accountability Online: Contributions of the Newsrooms [w:] I. Reifová, T. Pavlíčková (red.). Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, s. 177-184. [WoS]
7. M. Głowacki, M. Kuś (2016). Internet w służbie odpowiedzialności? Analiza wybranych praktyk w mediach online [w:] A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.). Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 255-266.
8. M. Kuś (2016). Data journalism in Poland – practice and education [w:] A. Szynol, K. Konarska (red.). Media and journalism in the Digital Era. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 79-88.
9. M. Kuś, P. Pacuła (2016). Reakcje dzienników polskich na aneksję Krymu przez Rosję w marcu roku 2014. Medialny obraz Rosji w świetle teorii stosunków międzynarodowych [w:] I. Hofman, J. Maguś (red.). Obrazy Rosji i Rosjan w mediach. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 249-270.
10. B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, M. Kuś (2018). Poland: Accountability in the Making [w:] S. Fengler, T. Eberwein, M. Karmasin (red.). The European Handbook of Media Accountability. London and New York: Routledge, s. 190-196.
11. M. Kuś (2018). Data journalism projects in Polish mainstream media landscape. Case study of Biqdata and Polityka Insight [w:] A. Dytman-Stasieńko, A. Węglińska (red.). Big data. Digital Marketing aand Trendwatching. Wrocław: Atut, s. 93-107.
http://www.atut.ig.pl/files/big-data.pdf 
12. M. Kuś (2018). Hiszpania [w:] K. Konarska (red.). Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej. Regulacje, struktura, przemiany Kraków: Universitas, s. 49-68.
https://universitas.com.pl/produkt/3862/Rynki-medialne-wybranych-panstw-Europy-Zachodniej-Regulacje-struktura-przemiany 
13. M. Głowacki, M. Kuś (2019). Media accountability meets media polarisation: a case study from Poland [w:] T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin (red.). Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics. London and New York: Routledge, s. 100-116.
https://www.routledge.com/Media-Accountability-in-the-Era-of-Post-Truth-Politics-European-Challenges/Eberwein-Fengler-Karmasin/p/book/9780815361664 
14. M. Kuś, S. Splendore, T. Eberwein, C. Porlezza (2020). Training or improvisation? Citizen journalists and their educational backgrounds – a comparative view [w:] M. Wall (ed.). Mapping Citizen and Participatory Journalism in Newsrooms, Classrooms and Beyond. London and New York: Routledge, s. bez stron (REPUBLIKACJA) https://www.routledge.com/Mapping-Citizen-and-Participatory-Journalism-in-Newsrooms-Classrooms-and/Wall/p/book/9780367437442 

Other (raports, working papers, interviews etc.)

1. M. Kuś (2011). Contemporary Media Technology Development and its Consequences for Communication Research [w:] V. Zuborova (red.). Communication and Marketing in Social Disciplines. Trnava: Institute of Social and Political Science UCM Trnava, s. 5-10.
2. M. Kuś (2011). Access [w:] Olaf Steenfadt (red.). Future or Funeral? A Guide to Public Service Media Regulation in Europe. Warszawa: SWS, s. 110-129. [tylko wersja elektroniczna: http://www.mediapolicy.org/wp-content/uploads/Future-or-Funeral-09-22-2011-final-WEB.pdf]
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/2760/11-10-06-europe-media-regulation.pdf 
3. M. Kuś (2011). Poland: waiting for citizens to demand online media accountability. MediaAcT Working Paper No. 8/2011 on Media Accountability and Transparency. Tampere: Journalism Research and Development Centre. [tylko wersja elektroniczna: http://www.mediaact.eu/fileadmin/user_upload/WP4/WP4_Poland.pdf ]
4. M. Kuś, M. Głowacki (2011). From one transformation to another. Towards an understanding of challenges for media accountability online in Serbia. MediaAcT Working Paper No. 9/2011 on Media Accountability and Transparency. Tampere: Journalism Research and Development Centre.[tylko wersja elektroniczna: http://www.mediaact.eu/fileadmin/user_upload/WP4/WP4_Serbia.pdf]
5. M. Kuś, A. Szynol (2011). Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie – promocja dobrych praktyk w dziennikarstwie i transfer wiedzy o mediach. [w:] I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska (red.). Dziennikarstwo i Media. Tom 2. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 219-222.
6. H. Heikkilä, D. Domingo, J. Pies, M. Kuś, M. Głowacki, O. Baisnée (2012). Media accountability goes online - A transnational study of emerging practices and innovations. MediaAcT Working Paper No. 14/2011 on Media Accountability and Transparency. Tampere: Journalism Research and Development Centre. [tylko wersja elektroniczna: http://www.mediaact.eu/fileadmin/user_upload/WP4_Outcomes/WP4_Report.pdf ]
7. M.Kuś (2019). Europejska i światowa politologia we Wrocławiu: 13 Konferencja Generalna European Consortium for Political Research (ECPR), 4-7 września 2019 roku [w:] “Wrocławskie Studia Politologiczne”, Nr 27, s. 225-227.
8. M. Głowacki et al. (2020). Scientific Journals in the Data-Driven Era. “Central European Journal of Communication”, Vol. 13, No 1 (25), s. 112-116.

Reviews
1. M. Kuś (2014). Book review: Dobek-Ostrowska, Bogusława & Garlicki, Jan (eds.), Political Communication in the Era of New Technologies [w:] “Polish Political Science Review”, Vol. 2, Issue 1.

Press articles
1. M. Kuś, A. Szynol, S. Russ-Mohl (2013). Die Rückkehr der Patrons. “Neue Zurcher Zeitung” 13.08 (wersja papierowa i elektroniczna) http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/medien/die-rueckkehr-der-patrons-1.18131794 
2. Artykuły na stronach projektu European Journalism Observatory

Citations (15.05.2021)
Google Scholar: h-indeks = 8 i10-indeks = 8

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=pWuCcDkAAAAJ 
Scopus: h-indeks = 3
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57062213400 
Web of Science: h-indeks = 3
https://publons.com/researcher/3736911/michal-kus/publications

data utworzenia/modyfikacji: 17 maj 2021 o 20:29:31autor:   Daria Gigola

słowa kluczowe: