Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Projekty międzynarodowe > Media and Information Literacy & Innovative Teaching Methods Laboratory

Media and Information Literacy & Innovative Teaching Methods Laboratory

Obrazy:

MILLABPNG_942geg.pngMILLABlogoBlue_s7mf9f.pngMILLABlogoWhite_psy9rc.png

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa uczestniczy w projekcie „Media and Information Literacy & Innovative Teaching Methods Laboratory”, realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Projekt dotyczy kompetencji w zakresie korzystania z mediów i informacji, które pełnią niezwykle istotną rolę, ponieważ współczesne społeczeństwa stają przed kolejnymi wyzwaniami cyfrowymi. Rozumienie działania mediów i efektów, jakie one wywołują, a także zdolność pozyskiwania informacji, stają się jednymi z najważniejszych umiejętności. Głównym celem projektu jest stworzenie międzynarodowego programu studiów magisterskich „Media and Information Literacy” oraz utworzenie wirtualnego laboratorium do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i uczenia się dedykowanego tematyce związanej z umiejętnościami korzystania z mediów i informacji (MIL).

 

W przedsięwzięcie zaangażowani są badacze z Łotwy, Litwy, Estonii oraz Polski. Pełna lista partnerów obejmuje następujące organizacje:

Spotkania konsorcjum odbywały się już w Rydze, Tartu, Wilnie, a planowane jest jeszcze we Wrocławiu. Uczestnicy projektu starają się nie tylko stworzyć wspólny program studiów, ale też innowacyjne metody nauczania oraz transnarodowe i transdyscyplinarne centrum wymiany wiedzy na temat edukacji medialnej i informacyjnej.

data utworzenia/modyfikacji: 02 październik 2019 o 17:34:25

słowa kluczowe: