Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Projekty międzynarodowe > Symbiotic leader-media relations?

Symbiotic leader-media relations?

Obrazy:

workshop-projektu-1_5vpyks.jpgworkshop-projektu-2_flddsg.jpg

"Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden”, to kolejne przedsięwzięcie naukowe, w którym bierze udział Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa. Projekt skupia się przede wszystkim na wzajemnych relacjach, między osobą premiera (oraz jego zapleczem komunikacyjnym), a dziennikarzami w Polsce, Finlandii, Szwecji oraz Litwie. Zaplanowane badania zogniskowane będą na zagadnieniach związanych z trzema wymiarami zmian zachodzących w obszarze systemu medialnego i politycznego, a mianowicie: prezydencjalizacji polityki, personalizacji polityki oraz mediatyzacji polityki. Projekt w pewien sposób wykracza poza dotychczasowe badania w dwóch głównych aspektach. Łączy się z tematami prezydencjalizacji, personalizacji i mediatyzacji polityki oraz obejmuje pełne spektrum relacji pomiędzy liderami a mediami na gruncie formalnym i nieformalnym.    Założeniem wyjściowym jest przekonanie o symbiozie i wzajemnym uzupełnianiu się dwóch najsilniejszych ogniw komunikowania – medialnym i politycznym. Ze względu na fakt, iż badania prowadzone będą w czterech krajach i dotyczyć będą różnych sfer komunikacji między poszczególnymi poziomami, projekt automatycznie przyjmuje formę analizy porównawczej, która pozwoli na zobrazowanie i uwidocznienie różnic w aspekcie zarówno odmiennego systemu medialnego jak i politycznego.

workshop-projektu-1_5vpyks.jpg

Co zatem sprawia, że projekt jest wyjątkowy? Jest wiele odpowiedzi, jednak jedna wydaje się być najbardziej znacząca. Stara się on nakreślić i zbliżyć się do codziennych aktywności zawodowych komunikatorów (rzeczników prasowych, dziennikarzy, polityków) oraz ukazać wzory oraz kształt interakcji, które zachodzą między nimi. Ponadto projekt jest bardzo mocno nastawiony na analizę porównawczą oraz interdyscyplinarną. Metody oraz jednostki podlegające badaniom pozwalają na wkroczenie jeszcze głębiej pod powierzchnię procesów komunikacyjnych, odkrywając zarazem ich dynamikę. Celem tego projektu jest wypełnienie luki w rozumieniu struktur oraz procesów współczesnej komunikacji politycznej.        Projekt łączy w sobie zarówno politologię oraz nauki o mediach, co pozwoli na dokładniejsze i szersze zaprezentowanie procesu komunikacji politycznej zachodzącej w poszczególnych krajach. Zespół badawczy tworzą: prof. Tom Moring (Uniwersytet w Helsinkach), prof. Tapio Raunio (Uniwersytet Tampere), prof. Auksė Balčytienė (Uniwersytet Vytausa Magnusa), prof. Bogusława Dobek – Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Jacek Nożewski (Uniwersytet Wrocławski) oraz badacze Uniwersytetu Södertörn – prof. Gunnar Nygren, prof. Karl Magnus Johansson, dr Elena Johansson i doktorantka Milda Celiešiūtė.

workshop-projektu-2_flddsg.jpgdata utworzenia/modyfikacji: 03 marzec 2016 o 13:20:37autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: