Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Projekty międzynarodowe > MediaAct

MediaAct

logoMediaAct_8ny86u.png

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa uczestniczył jako partner w realizacji projektu badawczego MediaAcT („Media Accountability and Transparency in Europe”), realizowanego w ramach programu „Współpraca” 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Projekt „Media Accountability and Transparency in Europe” to  szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze, którego celem było rozpoznanie i analiza odpowiedzialności mediów w poszczególnych krajach  europejskich, a także w krajach arabskich i Stanach Zjednoczonych.  Badania miały charakter komparatystyczny, ich celem było wykazanie  podobieństw i różnic w systemach odpowiedzialności mediów (Media  Accoutability Systems – MAS) wytworzonych w poszczególnych krajach.  Ponadto istotne było też zbadanie w rozpoznawanych systemach  medialnych wskaźników pluralizmu mediów, którego warunkiem – według  wstępnych założeń projektu – jest dojrzały MAS. Od angielskiej nazwy  projekt określany jest skrótem MediaAcT.

Podstawowym celem projektu była analiza rozwoju  oraz wpływu zarówno tradycyjnych elementów MAS (np. rady prasowe,  kodeksy etyczne), jak i nowopowstających w Internecie narzędzi systemu  odpowiedzialności mediów (np. krytyka mediów w blogach) na środowiska  dziennikarskie.

Projekt był wspólnym wysiłkiem 11 zespołów z Europy, a także  jednego ośrodka z Tunezji, jako przedstawiciela świata arabskiego.  Istotą metodologii projektu była jej różnorodność. W trakcie badań  wykorzystywano bowiem między innymi badania ankietowe, analizy  ekspertów, wywiady itd.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,5 mln euro z  European Community’s Seventh Framework. Badania potrwały trzy i pół  roku, rozpoczęły się w lutym 2010 roku.

Zwieńczeniem wysiłków badaczy zaangażowanych w projekt jest finałowa publikacja „Journalists and Media Accountability. An International Study of News People in the Digital Age” pod redakcją Susanne Fengler, która ukazała się w 2014 roku.

MediaActksizka_okladka_k5b8mc.jpg


data utworzenia/modyfikacji: 15 luty 2016 o 15:43:39autor:   Paulina Barczyszyn

słowa kluczowe: