Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Projekty międzynarodowe > Media in Transition

Media in Transition

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa uczestniczył jako partner w realizacji projektu badawczego „Media in Transition” (Przemiany mediów)realizowanego przez szwedzki Instytut Rusycystyki i Studiów Eurazji Uniwersytetu Uppsala. Projekt „Media in Transition” to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze, zmierzające do nawiązania kontaktów z naukowcami i praktykami, w celu omówienia aktualnego stanu i kierunku mediów i dziennikarstwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Głównym obszarem zainteresowań w projekcie były wyzwania i problemy dotyczące systemów medialnych na różnych etapach transformacji. Spotkanie uczestników projektu pochodzących z państw, w których funkcjonują bardzo różnorodne systemy medialne, proces demokratyzacji zachodził na różnych etapach, umożliwiło wymianę bogatych doświadczeń, poznanie różnych perspektyw, a także czerpanie z rozwiązań wypracowanych w innych krajach.

Najważniejsze cele projektu:

• Budowanie współpracy i partnerstwa między dziennikarzami i naukowcami z Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Szwecji w ramach strategii UE dla Morza Bałtyckiego, która ma na celu zwiększenie współpracy i wzajemnej działalności między państwami członkowskimi.

• Tworzenie współpracy i dialogu wśród naukowców i dziennikarzy, będącej bodźcem do podejmowania dyskusji i dyskursów w szerszej publiczności (podwyższanie świadomość społecznych kwestii poruszanych przez środowisko dziennikarskie- prawo publiczności do obiektywnych informacji w celu umożliwienia podejmowania świadomych decyzji).

• Opracowanie książki/ raportu, jako przydatnego i praktycznego narzędzia dla naukowców i dziennikarzy, przekazujących napotykane problemy i propozycje ich rozwiązań.

• Utworzenie sieci współpracy.

 

Projekt zakładał także podniesienie poziomu edukacji uczestników warsztatów, którzy zdobytą wiedzę będą kontynuować i rozpowszechniać we własnym kraju. Zdobyta wiedza pozwoli zbudować a następnie przekształcić nawiązane kontakty w stałą sieć umożliwiającą ubieganie się o fundusze z UE w celu prowadzenia dalszych badań.

Projekt to wspólny wysiłek 5 europejskich zespołów badawczych z:

  • Szwecji (Uniwersytet w Uppsala)
  • Łotwy (Szkoła Biznesu i Administracji Turiba (SBAT)
  • Ukrainy (Sumski Państwowy Uniwersytet)
  • Polski (Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski)
  • Rosji (Petersburski Uniwersytet Państwowy)

Zróżnicowany udział grup badawczych (pod względem poziomu demokracji i wolności słowa/ prasy) pozwolił przedyskutować najważniejszych kwestie, które stoją w obliczu mediów i dziennikarstwa w obszarze Morza Bałtyckiego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Badania trwały rok, rozpoczęły się w kwietniu w 2012 roku.

data utworzenia/modyfikacji: 15 luty 2016 o 15:53:45autor:   Paulina Barczyszyn

słowa kluczowe: