Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > O nas > Pracownicy i doktoranci > prof.  dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Kierowniczka Zakładu)

prof.  dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Kierowniczka Zakładu)

kontakt: boguslawa.dobek-ostrowska@uwr.edu.pl


Bogusława Dobek-Ostrowska jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest współzałożycielką i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (2007-2013). Była prezesem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Komunikologicznych IFCA (2010-2012). Jest założycielką i współwydawczynią Central European Journal of Communication - oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jest założycielką serii Studies in Communication and Politics wydawanej przez wydawnictwo Peter Lang. Jest także redaktorem serii Komunikowanie i Media w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem rad wydawniczych wielu prestiżowych czasopism międzynarodowych, jak np. Communication Theory (ICA). Uczestniczyła i była kierownikiem wielu badawczych projektów międzynarodowych (np. the 7 Framework Programme of the EC MediaACT, 2010-2013; The Foundation for Baltic and East European Studies, Journalism in change in Poland, Russia and Sweden, 2011-2014). Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię komunikowania masowego, systemy medialne, komunikowanie polityczne transformację systemów komunikowania politycznego i dziennikarstwa w Europie Środkowo-Wschodniej.


Opublikowała wiele książek, między innymi Journalism in change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden (2015), Democracy and Media in Central and Eastern Europe (2015), rozdziałów, np. Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish media system (2012), i artykułów , np. How effective is media selfregulation? Results from a comparative survey of European journalists (European Journal of Communication, 2015), Professional autonomy. Challenges and opportunities in Poland, Russia and Sweden. ( Nordicom Review, 2015).


Wg Scholar Google: cytowania 2889 (od  2017 do 2021 – 1252 cytowań), h-index 24 (od 2017 2021 - h-index 18), 10-Index 42 (od 2017- 2021 - 10-Index 24).

Wg ResearchGate.net: 27 publikacji, 5873 czytelników, 244 cytowań.


Lista publikacji

2022

B. Dobek-Ostrowska (2022). OVERVIEW. Central and Eastern Europe and the post-Soviet space.  W: S. Fengler, Tobias Eberwein & Matthias Karmasin (eds). The Global Handbook of Media Accountability, London & New York: Routledge, 151-154.

B. Dobek-Ostrowska (2022). Polski system medialny trzy dekady po upadku komunizmu: dynamika procesu zmian na tle Europy Środkowo-Wschodniej. W:  J. Kępa-Mętrak & P. Ciszek (red),  Polski system medialny w procesie zmian, cz. 2, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 23-41    ISBN 978-83-7133-974-5 doi:10.25951/4898

B. Dobek-Ostrowska (2022). System odpowiedzialności społecznej mediów jako wartość demokracji. W:   A. Jaskiernia & in. (red.). Media a wartości demokratyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne,   41-49.


2021

B. Dobek-Ostrowska (2021). Dokąd zmierza Wenezuela?  Od republiki sfragmentaryzowanej do autorytarnej retrogresji  Cháveza i Maduro. Wrocławskie Studia Politologiczne.


2020
B. Dobek Ostrowska (2020). Nagłośnienie polityki w polskiej prasie opiniotwórczej. W: A. Cieślikowa &P. Płaneta (red.). Od modernizacji do mediosfery. Meandy transformacji w komunikowaniu. Kraków: Wyd. WUJ: 211-227.


2019

B. Dobek-Ostrowska (2019). Polish Media System in a Comparative Perspective. Media in Politics,  Politcs in Media. Berlin, Bern: Peter Lang Edition.

B. Dobek Ostrowska (2019). How the Media Systems Work in Central and Eastern Europe. In E. Polonska and Ch. Beckett (eds.). Public Service Broadcasting and Media Systems in Troubled European Democracies   London: Palgrave Macmillan: 259-278.

B. Dobek Ostrowska, J. Nożewski (2019). Poland: independent vs. servil relationships. In: K.M. Johannson & G. Nygren (eds). Close and Distant: Political Executive–Media Relations in Four Countries. Gothenburg: Nordicom:  75-95

 

2018

B. Dobek- Ostrowska, M. Głowacki, M. Kuś (2018).Poland: Accountability in the making.  W: T. Eberwein, S. Fengler & M. Karmasin (eds.). The European Handbook of Media AccountabilityLondon and New York: Routledge, ss. 190-196.

B. Dobek Ostrowska (2018). Mediatyzacja polityki  w tygodnikach opinii w Polsce  - między polityzacją a komercjalizacją, Zeszyty Prasoznawcze ,Tom 61, Numer 2 (234), 224-246. DOI 10.4467/22996362PZ.18.016.9111

 

2017

B. Dobek-Ostrowska, W. Sobera (2017), Rola metod badawczych w studiach komunikologicznych, [w:]   B. Dobek-Ostrowska, W. Sobera (red.), Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 19-31.

B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (2017), 10 Years of Polish Communication Association. W: B. Dobek-Ostrowska, J. Trzcińska (red.) (2017),  “Central European Journal of Communication” , vol. 10, no 1  (18)  Spring 2017,  ss. 4-13. DOI: 10.19195/1899-5101.10.1(18).1

B. Dobek-Ostrowska (2016). Towards professionalization and Americanization: audiovisual political advertising in Poland  (1989-2015). W:   Ch. Holz-Bacha, M. R. Just (eds.)  Routledge Handbook on Political Advertising.  New York: Routledge, ss. 377- 388.

B. Dobek-Ostrowska (2016). Election posters in Poland: From amateurish leaflets to professional billboards. W: Ch. Holz-Bacha,  B. Johansson (Eds.)  Political Campaigning in the Public Space. Election Posters around the Globe. Cham: Springer International Publishing AG, ss. 259-277.

B. Dobek-Ostrowska,  M. Głowacki, M. Kuś (2017). Poland. Accountability in the making. W:   T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin  (red.). European Handbook of Media Accountability. New York: Routledge, ss.  190-196.

B. Dobek-Ostrowska (2017). Aktorzy polityczni jako uczestnicy procesu komunikowania. W: A Czajowski, D. Drałus, L. Sobkowiak, M. Wichłacz (red.). Zjawiska polityczne w perspektywie teoretycznej. Wrocław: IP UWr, ss.215-222.

B. Dobek-Ostrowska (2017). Profesjonalizm i kultura zawodowa polskich dziennikarzy. W: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.). Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ss. 413-424.

 

2016

B. Dobek-Ostrowska (2016), Zmiany w mediach i  dziennikarstwie  w II dekadzie XXI wieku, [w:] B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn (red.), Zmiana  w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wrocław: WUWr, s. 13- 27.

B. Dobek-Ostrowska (2016). Polish, Russian and Swedish journalists and their vision of relations with politics. W: Medii i komunikacja. Sofia: Uniwersytet Św. Kliment Ochricki, ss. 57-68.


Wcześniejsze

 B. Dobek-Ostrowska (2011). Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce. Polityka w mediach., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Redakcje prac zbiorowych

G. Nygren, B. Dobek -Ostrowska (eds.) (2015), Journalism in change. Journalisctic Culture in Poland, Russia and Sweden, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn (red.), Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (red.) (2015). Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

B. Dobek-Ostrowska, R. Smolak, Z. Peruško (red.) (2015), “Central European Journal of Communication” , vol. 8, no 2 (15) Fall 2015. B. Dobek-Ostrowska, G. Mazzoleni (red.) (2014), “Central European Journal of Communication” , Spring vol. 7, no 1 (12)

B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki (red.) (2013), Political Communication in the Era of Technologies, New York and Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

B. Dobek-Ostrowska, P. Gross (red.) (2013), “Central European Journal of Communication”, vo1. 6, (10), Spring 2013.

M. Anikina, B. Dobek-Ostrowska, G. Nygren (red.) (2013), Journalists in Three Media Systems. Polish, Russian and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and the future, Moscow : Łomonosov Moscow State University. 9) B. Dobek-Ostrowska, B. Łódzki, W. Wanta (red.) (2012), Agenda Setting: Old and New Problems in the Old and New Media. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły/rozdziały

B. Dobek-Ostrowska (2015). Journalism and politics. W: G. Nygren and B. Dobek-Ostrowska (red.). Journalism in change Journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lange Edition, 179-210.

B. Dobek-Ostrowska (2015). Journalism and commercialization W: G. Nygren and B. Dobek-Ostrowska (red.). Journalism in change Journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lange Edition, 211-232.

G. Nygren and B. Dobek-Ostrowska (2015). Introduction: Journalism professionalization and journalistic culture as a matter of research. W: G. Nygren and B. Dobek-Ostrowska (red.). Journalism in change Journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lange Edition, 9-18.

G. Nygren, B. Dobek-Ostrowska and E. Johansson (2015). Professional journalistic cultures design and methods in the research. W: G. Nygren and B. Dobek-Ostrowska (red.). Journalism in change Journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lange Edition, 41-62.

G. Nygren, B. Dobek-Ostrowska (2015). Journalistic cultures between national tradition and global trends. W: G. Nygren and B. Dobek-Ostrowska (red.). Journalism in change Journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt: Peter Lange Edition, 259-278.

B. Dobek-Ostrowska and others (2015). How effective is media self-regulation? Results from a comparative survey of European journalists. European Journal of Communication, 2015, Vol. 30 (3), 249–266.

B. Dobek-Ostrowska (2015). Konflikt na Ukrainie i referendum na Krymie w mediach amerykańskich (listopad 2013-maj 2014). W: A. Dudek (red.). W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Rambler: 129- 138.

B. Dobek-Ostrowska (2015). Między politologią a komunikologią. Razem czy osobni ? Przypadek studiów porównawczych nad relacjami polityki i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej. Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 4 (36), ss. 27- 49.

B. Dobek-Ostrowska (2015). 25 years after communism: four models of media and politics in Central and Eastern Europe. W: B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (red.). Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, s. 11-46.

B. Dobek-Ostrowska, G. Nygren, M. Anikina (2015). Professional autonomy. Challenges and opportunities in Poland, Russia and Sweden. Nordicom Review, vol. 36, no 2, s. 97-112.

B. Dobek-Ostrowska, Susanne Fengler i in. (2015). How effective is media selfregulation? Results from a comparative survey of European journalists. European Journal of Communication, June 2015 30, ss. 249-266,

B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, M. Kuś (2014), Context Factor for Media Self-Regulation and Accountability, [w:] S. Fengler, T. Eberwein, G. Mazzoleni, C. Porlezza, S. Russ-Mohl (red.) Journalists and Media Accountability. An International Study of News People in the Digital Age, New York: Peter Lang, s. 149-165.

B. Dobek-Ostrowska (2014). Nagłośnienie kampanii wyborczych w mediach. [w:] J. Juchnowski , R. Wiszniowski (red.). Studia nad współczesnymi systemami politycznymi, t. II, Toruń 2014, s. 271-278.

B. Dobek-Ostrowska, M. Anaszewicz (2013), Government communication in democratic Poland: 20 years after the collapse of communism, [w:] K. Sanders, M.J. Canel (red.), Government Communication. Cases and Challenges, London & New York: Bloomsbury Publishing, s.153-170.

B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki (2013), The impact of new technologies on political communication. Western patterns and the case of Poland , [w:] B. DobekOstrowska, J. Garlicki (red.), Political Communication in the Era of Technologies, New York and Frankfurt: Peter Lang Verlag, s. 11-28.

B. Dobek-Ostrowska (2013), Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Miejsce i rola wród towarzystw naukowych w Polsce i na świecie, [w:] Z. Kruszewski (red.), Towarzysta Naukowe w Polsce. Dziedzistwo, kultura, nauka, trwania, t.1, Warszawa: Wydawnictwo PAN, ss. 34-51

B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, A. Michel, P. Baranowski (2013), Polish journalists. Between politics and market, [w:] A. Anikina, B. Dobek-Ostrowska, G. Nygren (red.), Journalists in Three Media Systems. Polish, Russian and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and the future, Moscow : Łomonosov Moscow State University, s. 35-68

 B. Dobek-Ostrowska, Żurnalisti w Polszci –dejakipoperedni doslidżenia. [w:] G. Nygren (red.), Journalisticka w Rosii, Polszci i Szwecii – Tradicia, Kultuira, doslidżeiia. Sumy, Sumskij Derżawnyj Uniewersitiet, 32-52.

B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, A. Michel (2013) , Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy, „Studia Medioznawcze” , nr 1 (52), s. 11-28.

Jesper Strömbäck, Ralph Negrine, David Nicolas Hopmann, Carlos Jalali, Rosa Berganza, Gilg UH Seeber, Andra Seceleanu, Jaromir Volek, Boguslawa DobekOstrowska, Juri Mykkänen, Marinella Belluati, Michaela Maier (2013), Sourcing the News: Comparing the Use and Impact of News Sources in the Media’s Coverage of the 2009 EP Elections, “Journal of Political Marketing”, 12 (1), 2013, Taylor and Francis.

B. Dobek-Ostrowska (2012), Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish Media System? Reality and Perspective, in: D. Hallin, P. Mancini (red.) Comparing Media Systems Beyond the Western World, New York: Cambridge University Press, s. 69-108.

B. Dobek-Ostrowska, P. Baranowski (2012), Witryny internetowe kandydatów jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 r.[w:] J. Garlicki (red.) Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska, nowe wyzwania, „Studia Politologiczne”, vol. 24, Warszawa: Elipsa, s. 104-131.

B. Dobek-Ostrowska (2012), Journalists in Poland – some previous research, w: G. Nygren (red.), Journalism in Russia, Poland and Sweden – Tradition, Culture and Research, Stockholm: Sodertorns University, s.32-52
data utworzenia/modyfikacji: 22 grudzień 2022 o 16:31:25autor:   Mateusz Bartoszewicz

słowa kluczowe: