Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > O nas > Pracownicy i doktoranci > mgr Daniel Komarzyca

mgr Daniel Komarzyca

Daniel Komarzyca – politolog, doktorant nauk o polityce w Zakładzie Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa UWr. Autor sześciu artykułów w czasopismach z listy ministerialnej (w tym dwóch anglojęzycznych za 70 i 40 pkt. MEiN), prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (ostatnio na VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim oraz ECPR General Conference z 2019 r.). Do jego zainteresowań badawczych należą między innymi: komunikacja międzykulturowa (zwłaszcza w kontekście azjatyckim), filozofia (przede wszystkim praktyczna, tj. moralna i polityczna), ideologie oraz religie.

Oryginalne artykuły naukowe:

Komarzyca D., Fras J. (2020), Language and Politics in India and China: A Cross-Cultural Comparative Study, Polish Political Science Yearbook, 49(4), s. 9-36; DOI: 10.15804/ppsy2020402.

Komarzyca D. (2019), The Tao of Ethics and Politics: A Radical Reading of Taoist Philosophy, Studia Philosophica Wratislaviensia, 14(4), s. 105-126; DOI: 10.19195/1895-8001.14.4.6.

Komarzyca D. (2019), Wpływ indyjskiego buddyzmu na taoistyczną myśl społeczną i polityczną, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, z. 15, s. 119-132; DOI: 10.4467/23538724GS.19.009.11183.

Komarzyca D. (2018), Analiza istotnych politycznie przemian taoizmu — od filozoficznej wolności do religijnego autorytetu, Cywilizacja i Polityka, z. 16, s. 340-370; ISSN: 1732-5641.


Naukowe artykuły recenzyjne:

Komarzyca D. (2019), Anarchizm oparty na metafizyce. O wolności nie z tego świata, Konteksty Społeczne, 7(1), s. 110-119; DOI: 10.17951/ks.2019.7.1.110-119.

Komarzyca D. (2018), Dorota Sepczyńska, »Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji«, Przegląd Politologiczny, nr 1, s. 216-220; DOI: 10.14746/pp.2018.23.1.17.data utworzenia/modyfikacji: 28 kwiecień 2021 o 17:39:36autor:   Daria Gigola

słowa kluczowe: