Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > O nas > Pracownicy i doktoranci > mgr Bartosz Wujec

mgr Bartosz Wujec

Bartosz Wujec - doktorant Nauk o Polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Nauk o Bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z komunikacją polityczną oraz zrachowaniami wyborczymi. Działa również jako analityk na portalu internetowym Demagog.org, gdzie jego zadanie jest analiza zgodności wypowiedzi polityków z prawdą. W ramach studiów doktoranckich przygotowuje rozprawę doktorską pt.: „Paszportowe uwierzytelnianie tożsamości w Unii Europejskiej – komunikaty, akty i problemy komunikacyjne”. Obecnie realizuje również grant naukowy na temat identyfikacji, postaw i motywów wyborczych elektoratu Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich w 2015 roku.


Spis publikacji:

Wujec Bartosz, Heterogeniczność społeczeństw przyczyną kryzysów społeczno-kulturowych na przykładzie Wielkiej Brytanii, Francji i USA, [w:] Społeczeństwo a wojna. Konflikty kultur i rewolucje, red. M. Bodziany, wyd. WSOWL, Wrocław 2015

Cichosz Marzena, Wujec Bartosz, Wybory do rad powiatów ziemskich w roku 2014 w województwie dolnośląskim i ich polityczne konsekwencje, [w:] Samorząd powiatowy w Polsce. Struktura, zadania, wybory, red. Łukasz Tomczak, wyd. Marina, Wrocław 2015

data utworzenia/modyfikacji: 13 grudzień 2017 o 23:26:11autor:   Julia Trzcińska

słowa kluczowe: