Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > O nas > Pracownicy i doktoranci > mgr Anzhelika Savchuk

mgr Anzhelika Savchuk

Obrazy:

AS_aal6br.jpg

Uczestniczka Szkoły doktorskiej z Nauk o Polityce i Administracji w Kolegium Szkól Doktorskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie narodowym Iwana Franki we Lwowie, Ukraina. Jest absolwentką rządowego programu Rzeczypospolitej Polskiej dla Młodych naukowców z ukończonym rokiem studiów uzupełniających w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej oraz promotor pomocniczej dr. Róży Norström przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Media i polityka na Ukrainie. Rola telewizji w komunikacji prezydenckiej Volodymyra Zelensky’ego (1.10.2020 do 1.10.2021)". Do zainteresowań badawczych należą między innymi: historia Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, elity polityczne, komunikowanie polityczne na Ukrainie, oligarchizacja i celebrytyzacja w mediach i polityce. Pani Magister bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Obecnie działa na rzecz samorządu doktorantów UWr. Jest członkinią Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych, Delegatką do Sejmiku Doktorantów oraz Delegatką do Komisji ds. Jakości Kształcenia UWr. Członkini Polskiego Towarzystwa geopolitycznego o. Wrocław.

data utworzenia/modyfikacji: 05 maj 2021 o 15:05:42autor:   Daria Gigola

słowa kluczowe: