Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > O nas > Pracownicy i doktoranci > dr hab. prof. UWr, Lucyna Szot

dr hab. prof. UWr, Lucyna Szot

Dr hab. prof. UWr, Lucyna Szot (politolog, prawnik, medioznawca). Specjalność: prawo prasowe i autorskie (stopień dr uzyskany w Instytucie Dziennikarstwa WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego). Specjalność komunikowanie polityczne (stopień dr hab. uzyskany w Instytucie Politologii, WNS, Uniwersytetu Wrocławskiego). Jej dodatkowe kwalifikacje zawodowe to  aplikacja sędziowska i radcowska. Łączenie teorii z praktyką ‒ wieloletnia współpraca z dziennikiem regionalnym „Słowo Polskie”, Oddziałem Dolnośląskim Ruch S.A. i Radiem Publicznym Wrocław S.A. Jest współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Komunikowania Społecznego w 2007 r. oraz była członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego (2016-2020). W 2018 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.


Zasadnicze zainteresowania naukowe Badaczki to komunikowanie polityczne, prawo mediów, ochrona własności intelektualnej, studia nad dziennikarstwem, prawo pracy, zarządzanie informacją, transformacja systemowa i cyfrowa mediów i dziennikarstwa. Badania empiryczne oscylują  w zakresie komunikowania politycznego i studiów nad dziennikarstwem.


W okresie pracy zawodowej na UWr pełni lub pełniła liczne funkcje: 


Publikacje naukowe:


2021

 L. Szot (2021).  Kryzys wartości w mediach. W:  M. Sokołowski (red.).  Zatruta studnia? Media w czasach pandemii COVID-19. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 119-135.


2020

L. Szot (2020). Pionierska cyfryzacja Radia Wrocław. W: K. Konarska, P. Urbaniak (red), Media w środowisku cyfrowym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 97–113.
L. Szot (2020). Od wolności słowa do propagandy. W: M. Sokołowski (red.). Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 108‒130.
L. Szot (2020). Między wolnością a upolitycznieniem mediów publicznych. Przegląd Politologiczny, nr 2, 157-177.
L. Szot (2020). Radio Wrocław w środowisku upolitycznionym. Studia Medioznawcze, T. 21, Nr 4 , 748-762 https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.4.627 ′


2018
L. Szot (2018). The costs of employment in the media. In: B..Nierenberg, J. Gołuchowski, M. Łuczak, A. Pethe, M. Barańska, D. Marguardt (eds.).Media economics. Economic issues in the media. Theory and practice. Warszawa: PWN, 10‒23.
L. Szot (2018). Deprecjacja zawodowa dziennikarza. W: S. Michalczyk, K. Brzoza (red.). Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. Problemy teoretyczno-praktyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 103-131.
L. Szot (2018). Ochrona prywatności a prawo do bycia zapomnianym w sieci. W: J. Taczkowska-Olszewska, A. Brzostek, M. Nowikowska (red). Reforma ochrony danych osobowych. Cel, narzędzia, skutki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 35 – 61.

2017
L. Szot (2017). Przestępstwa prasowe. W: W. Lis (red.). Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Lublin: Wydawnictwo KUL, 159 – 182.
L. Szot (2017). Prawo do bycia zapomnianym w sieci. W: W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska (red.). Bezpieczeństwo Informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne, Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Warszawa Dom Wydawniczy Elipsa, 183‒204.
L. Szot (2017). „Koncentracja kapitału na polskim rynku prasowym. Studium przypadku”, Studia Medioznawcze, nr 2 (69) 2017, Warszawa 2017, s. 111 – 124.


2016
L. Szot (2016). Upolitycznienie mediów publicznych w Polsce. W: J. Juchnowski, P. Turczyński, R. Wiszniewski (red.). Europa. Idee, koncepcje, rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Libron- Filip Lohner, 597-609.
L. Szot (2016). Samozatrudnienie dziennikarza. W: J. Sobczak, K. Chałubińskia-Jentkiewicz (red.). Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku, Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek: 142–172.
L. Szot (2016). Wartości i standardy zawodowe dziennikarza. Zeszyty Prasoznawcze, nr 2 (226), t.56: 369 – 391.
L. Szot (2016). Outsourcing usług medialnych. W: T. Kononiuk, K. Kakareko (red.). Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań. Warszawa: ASPRA- JR: 191 – 221.

2015
L. Szot (2015).Dziennikarstwo jako zawód inteligencki. W: B. Brodzińska, M. Jeliński, M. Mateja ( red.). Zawód dziennikarz. Między misją a profesją, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK: 17– 40.

Wcześniejsze - wybór

L. Szot (2013). Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, Wrocław: WUWr, 414.
L. Szot (2011). Różnorodne formy zatrudnienia dziennikarza, W: S. Gawroński (red.) Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie postulaty, Kraków: Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE, 247 – 283.
L. Szot (2011). Studia nad dziennikarstwem w Polsce, W: I. Hofman (red.). Studia nad Dziennikarstwem. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 9 – 27.
L. Szot (2010). Main Professional Dilemmas of Journalists In Poland. W: B. Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki, Karol Jakubowicz, Miklós Sükösd (eds.), Comparative Media Systems European and Global Perspectives. Budapest: CEU Press, 209 – 229.
L. Szot (2010). Wpływ profesjonalizmu dziennikarzy na transformację polskiej prasy po 1989 roku. Studia Medioznawcze, nr 2/41, 27 – 39.
L.Szot (2009). The Polish Journalism Education Landscape. In: G. Terzis (ed.). European Journalism Education. Chicago: Intellect, 463 - 479.
L. Szot (2009). Polityzacja mediów publicznych, W: (red.) Marek Sokołowski, Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 24 – 40.
L. Szot (2009). Rola dziennikarza w procesie przekazywania informacji politycznej, W: Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Stanisław Michalczyk (red.), Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice:, 180 – 198.
L. Szot (2008). Trwałość zatrudnienia pracownika. Zarys problematyki, Wrocław: WUWr, 344.
L.Szot (2003). Wolność dziennikarzy w polskim systemie prawnym, Wrocław: Atla 2, 231.
L. Szot, J. Żołyński (2002). Podstawy prawa pracy, Zarys wykładu, Legnica: Wyd. “Wspólnota Akademicka”, 192.

data utworzenia/modyfikacji: 11 styczeń 2022 o 15:01:10autor:   Mateusz Bartoszewicz

słowa kluczowe: