Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > O nas > Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa został utworzony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w 1997 roku. Jego pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Czesław Lewandowski. Od jesieni 2005 roku funkcję tę pełni prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska. Zakład sprawuje merytoryczny nadzór i prowadzi specjalizację Media i dziennikarstwo.


Do grona pracowników Zakładu należą:

prof. zw. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska

prof. zw. dr hab. Janina Fras

dr hab. prof. UWr Lucyna Szot

dr hab. prof. UWr Michał Jacuński

dr Michał Kuś

dr Paulina Barczyszyn-Madziarz

Pracownicy Zakładu oraz współpracujący z nimi doktoranci stanowią zespół, który regularnie nawiązuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych, wydaje kolejne publikacje i stale podejmuje próby wzbogacenia wiedzy w zakresie komunikowania społecznego i dziennikarstwa. Zainteresowania naukowe pracowników i doktorantów Zakładu koncentrują się na teorii komunikowania społecznego i masowego, a także nauce o dziennikarstwie, warsztacie i gatunkach dziennikarskich. Podejmowana przez nich tematyka dotyczy również systemów medialnych współczesnego świata, polskiego systemu medialnego, studiów nad dziennikarstwem, genologii dziennikarskiej, opinii publicznej i publiczności mediów masowych, prawa prasowego i autorskiego.


Zakład utrzymuje kontakty naukowe z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, zajmującymi się badaniami i kształceniem w zakresie komunikowania społecznego i dziennikarstwa. Pracownicy i doktoranci regularnie uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych. Przykładem może być udział w projekcie „Media in Transition”, w którym uwaga naukowców skupia się na aktualnym stanie i kierunku rozwoju mediów i dziennikarstwa w Europie Środkowej i Wschodniej.  Inny projekt, w który zaangażowani są pracownicy Zakładu to MediaAcT („Media Accountability and Transparency in Europe”), realizowany w ramach programu „Współpraca” 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, którego celem jest  rozpoznanie i analiza odpowiedzialności mediów w poszczególnych krajach  europejskich, a także w krajach arabskich i Stanach Zjednoczonych. Projekt “Journalism in change – professional journalistic cultures in Russia, Poland and Sweden”, którego celem jest analiza zmian kultury dziennikarskiej w trzech porównywanych krajach oraz wpływu nowych technologii i presji ekonomicznej na codzienną pracę dziennikarzy, jest kolejnym przykładem aktywności i zaangażowania pracowników i współpracowników Zakładu w rozwój badań nad komunikowaniem i dziennikarstwem.


Naukowcy i doktoranci związani z Zakładem czynnie uczestniczą w działalności komunikologicznych i politologicznych  towarzystw naukowych, czego dowodzi między innymi tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich, który otrzymała kierująca Zakładem prof. dr hab. Bogusława Dobek- Ostrowska. Pracownicy i doktoranci Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa tworzą zespół, dla którego praca jest pasją, co przekłada się na  aktywne działania na polu nauki o komunikowaniu i dziennikarstwie. Zakład stale poszerza kontakty z polskim i zagranicznym środowiskiem naukowym, a jego pracownicy biorą udział w licznych projektach badawczych i konferencjach naukowych, tworzą publikacje i starają się przyczyniać do rozwoju nauki w Polsce.

data utworzenia/modyfikacji: 12 styczeń 2022 o 09:45:52autor:   Mateusz Bartoszewicz

słowa kluczowe: