Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Konferencje > ZKSiD na konferencji CEPSA

ZKSiD na konferencji CEPSA

W dniach 14-15 września 2017 roku we Wrocławiu odbyła się XXII Doroczna Konferencja Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (CEPSA). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z CEPSA (Central European Political Science Association). Temat konferencji brzmiał: „Integracja vs Dezintegracja? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących”.


prof-DobekOstrowska-konferencja_lgtsu6.jpg

prof-DobekOstrowska-CEPSA-3_bh2ga8.jpg


                                         prof-DobekOstrowska-konferencja-2_kcvbv7.jpg

Wśród wielu tematów poruszanych podczas sesji plenarnych i panelowych znalazły się zagadnienia związane z rolą Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej, trendami politycznymi w tej części Europy, rządami prawa w Europie Środkowo-Wschodniej, ze stanowiskiem wobec Brexitu czy Partnerstwa Wschodniego, a także eurosceptycyzmem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i stanowiskiem państw regionu wobec kryzysu uchodźczego oraz procesu poszerzania Unii Europejskiej. Wśród podejmowanych zagadnień nie zabrakło również tych, związanych w mediami w Europie Środkowo-Wschodniej. Wystąpienia na ten temat zaprezentowali badacze z Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa. Panel pt. „Politics Online in Central and Eastern Europe” prowadziła prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska, która na początku wygłosiła referat pt. „How the New Technologies Change Political Communication”. Następnie mgr Paweł Baranowski przedstawił zebranym swoje wystąpienie pt. „Traditional Profession With Modern Tools. Journalism In The Era Of Social Media – Research Report”. Kolejna prezentacja to efekt prac mgr Róży Smolak, która zaprezentowała uczestnikom panelu temat „Coverage of the Russian-Ukrainian Conflict by the Online Media in Poland”. Następny referat miał tytuł „Polish Embassies in the Social Media Age - A New Tool for Political Communication at the International Level”, a jego autorkami były mgr Julia Trzcińska oraz mgr Sandra Wolna. Ostatnie wystąpienie pt. „Communicating About the Asymmetrical Threats in Germany, Great Britain, Poland and Russia on the Internet. Coverage of the Terrorist Attacks in Paris – a Case Study” zaprezentował uczestnikom konferencji mgr Waldemar Sobera. Po wygłoszeniu referatów rozpoczęła się dyskusja, którą moderowała prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska. Jej uczestniczy odnosili się zarówno do metod badawczych, jak i dynamiki przemian jakie zachodzą w komunikacji politycznej za sprawą nowych technologii.

   

 mgr-Pawel-Baranowski_ce2nhf.jpgmgr-Roza-Smolak-2_hkvgl2.jpgmgr-Waldemar-Sobera-2_7zykbg.jpguczestnicy-konferencji-CEPSA_h6ampg.jpgstudenki-CEPSA_3vksrl.jpg


 

data utworzenia/modyfikacji: 19 wrzesień 2017 o 12:55:54

słowa kluczowe: