Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Konferencje > Międzynarodowa konferencja CEECOM 2015

Międzynarodowa konferencja CEECOM 2015

W dniach 12-14 czerwca 2015 roku po raz ósmy odbył się CEECOM (International Central and East Europe Communication and Media Conference), który tym razem miał miejsce w Chorwacji. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: The Digital Media Challenge. Jak co roku, w wydarzeniu wzięło udział wielu badaczy z różnych stron świata. Wśród panelistów znaleźli się: Paolo Mancini, Slavko Splichal, Amy Jordan, Dominique Cardon, Dunja Mijatović, Gvozden Flego oraz Václav Štětka. Ich wystąpienia zostały wygłoszone na 4 sesjach plenarnych dotyczących sfery publicznej, komunikowania i nowych technologii, wolności mediów w Europie oraz stanu badań nad mediami i komunikowaniem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Poza tym podczas konferencji uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w 33 panelach. Dotyczyły wielu zagadnień, między innymi systemów medialnych, wpływu nowych technologii na media oraz pracę redakcji, relacji mediów i polityki, nowych wyzwań jakie stoją przed dziennikarstwem, polityki medialnej, miediatyzacji itd.

Pierwszego dnia konferencji wszyscy jej uczestnicy zostali przywitani przez Zrinjkę Peruško, przewodniczącą tegorocznej edycji konferencji, a także władze Uniwersytetu w Zagrzebiu. Pierwszą sesję plenarną zainaugurowali Paolo Mancini oraz Slavko Splichal. Pierwszy z badaczy skupił się na fragmentaryzacji i cyfryzacji mediów oraz ich konsekwencjach dla demokracji. Drugi natomiast na tym, co publiczne i prywatne w internecie i na wpływie nowych technologii na granicę między tymi kategoriami. Po sesji plenarnej przyszedł czas na sesje panelowe. Uczestnicy mieli do wyboru tematykę dedykowaną edukacji dziennikarskiej w erze cyfryzacji, systemom medialnym bądź mediom i wyborom, relacjom między polityką a mediami lub newsom w erze mediów cyfrowych. Na kolejnej sesji plenarnej wystąpiła Amy Jordan, która mówiła o wpływie nowych mediów na doświadczenia dziecięce oraz różnicach międzypokoleniowych w tym zakresie. Następnie Dominique Cardon przedstawił strukturalny model tematycznych społeczności internetowych, bazując na przykładzie Francji i Niemiec. Sesja plenarna zakończyła pierwszy dzień konferencji.

Drugi dzień konferencji rozpoczęły panele. Uczestnicy mieli do wyboru różnorodną tematykę, która skupiała się na przykład na wyzwaniach stojących przed dziennikarstwem, problemach związanych z cyfryzacją, polityką medialną, relacjach między mediami a światem polityki, nowych modelach dziennikarstwa. Po dyskusjach panelowych przyszedł czas na sesję plenarną, która poświęcona była wolności mediów w Europie. Jej uczestnikami byli Dunja Mijatović oraz Gvozden Flego. Kolejne panele dawały uczestnikom między innymi możliwość podjęcia tematyki partycypacji politycznej i kultury partycypacji, rynków medialnych i pluralizmu, nagłośnienia konfliktu na Ukrainie, mediów społecznościowych, a także mediów publicznych i wpływu nowych technologii na ich funkcjonowanie, mediatyzacji czy nowych modeli dziennikarstwa. Po całodniowej pracy wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na kolację.

Trzeci i jednocześnie ostatni dzień konferencji rozpoczął się od paneli dedykowanych rozwojowi badań nad mediami i Europie Środkowej i Wschodniej, opinii publicznej, umiejętnościom korzystania z mediów oraz samym odbiorcom. Ostatnia sesja plenarna poświęcona została stanowi badań nad mediami i komunikowaniem w regionie. Jej uczestnikami byli Václav Štětka oraz Zrinjka Peruško, która prowadziła również kolejną – ostatnią sesję plenarną zamykającą konferencję. Udział wziął w niej również Ilija Tomanić-Trivundza oraz Halliki Harro-Loit, która zapowiedziała kolejną edycję konferencji. W przyszłym roku CEECOM odbędzie się w Estonii.

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa miał na CEECOMie liczną reprezentację. Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska wygłosiła referat pt. „The CEE media in pincers of profits”, a także prowadziła panele pt. “News in the Digital Media Landscapes”, “Media Systems & Digital Transformations” oraz “Publishing Scientific Research in the Field of Media and Communication in CEE”. Na ostatnim zaprezentowała również Central European Journal of Communication, który jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Dr Michał Kuś zaprezentował temat „Data journalism education in Poland.” W konferencji udział wzięli też doktoranci współpracujący z Zakładem: mgr Paweł Baranowski (z referatem pt. „Comparative analysis of electoral communication during 2014 European Parliament and 2014 regional elections in Poland”), mgr Paulina Barczyszyn (“Journalistic standards in the era of digital media challenge”), mgr Adam Michel (“Changing journalistic profession. The concept of multiskilled journalist in Poland, Russia and Sweden”), mgr Jacek Nożewski (“Online journalism in Poland”), mgr Anna Paluch (“Women journalists in Poland and their status in legacy and digital media”), mgr Kamil Pluta (“Social media as a form of political communication – the presidential campaign in Poland in 2015”), mgr Róża Smolak (“Coverage of the Russian-Ukrainian conflict by the online media in Poland”)oraz mgr Waldemar Sobera (“Traditional vs. digital media in Poland”).

z-P-Mancinim_g4998t.jpgDSC05537JPG_7f42pc.jpgDSC05606JPG_c6lm2r.jpgDSC05547JPG_pncrvg.jpgDSC05539JPG_5vlt7d.jpgDSC05568JPG_d8y9wk.jpg


data utworzenia/modyfikacji: 18 luty 2016 o 16:04:37

słowa kluczowe: