Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Konferencje > III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

III Kongres PTKS odbył się w Krakowie w dniach 26-28 września 2013 roku. Tematem przewodnim Kongresu było zjawisko mediatyzacji, w związku z czym obrady i sesje poświęcone były różnorodnym aspektom i formom mediatyzacji życia, kultury i polityki. W Kongresie wzięło udział 300 uczestników i gości, a wśród nich pracownicy i doktoranci związani z Zakładem Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa Instytutu Politologii UWr.

Pierwszy dzień Kongresu (26 września)

Pierwszy dzień III Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji społecznej odbył się w Pałacu Larischa przy ulicy Brackiej w Krakowie. Uroczystość rozpoczęła prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, która przywitała wszystkich uczestników oraz zaprezentowała program pierwszego dnia. Następnie badaczy powitała w imieniu władz miasta Krakowa pełnomocnik Prezydenta Miasta pani Anna Okońska-Walkowicz oraz rektorzy uniwersytetów- gospodarzy, prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Władysław Zuziak z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II.

Po uroczystym otwarciu prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska przedstawiła raport z sześcioletniej działalności PTKS, który jednocześnie był podsumowaniem jej działalności na stanowisku Prezesa. Ogłoszono również wyniki kolejnej edycji konkursu „Doktorat ‘12”, którego zwyciężczynią została dr Magdalena Ślawska z Uniwersytetu Śląskiego.

Do uczestników Kongresu przyłączył się za pomocą Skype’a dr Michał Głowacki, przebywający obecnie w Waszyngtonie, a który razem z prof. dr hab. Bogusławą Dobek-Ostrowską promował nowy numer pisma poświęconego mediom Central-European Journal of Communication.

Istotnym wydarzeniem pierwszego dnia Kongresu była sesja wspomnieniowa poświęcona śp. dr Karolowi Jakubowiczowi, w której udział wzięła Pani Małgorzata Semil-Jakubowicz, będąca gościem specjalnym Kongresu.

Kolejnym punktem programu była sesja plenarna poświęcona wymiarom, symptomom oraz konsekwencją mediatyzacji życia w społeczeństwie. Wystąpili w niej znakomici naukowcy z zagranicy, profesorowie Paolo Mancini z Włoch, Andreas Hepp z Niemiec oraz Ramon Salaverria z Hiszpanii. Swoje prezentacje przedstawili również prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas oraz prof. dr hab. Stanisław Mocek.

Część naukową Kongresu kończył ponad godzinny panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli naukowcy prezentujący wyniki swojej pracy w sesji plenarnej. Dołączyli do nich kolejni polscy naukowcy, prof. dr hab. Janusz Adamowski, prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska oraz prof. dr hab. Wiktor Pepliński. Tematem dyskusji były funkcje, ewolucja oraz przyszłość dziennikarstwa w zmediatyzowanym świecie.

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy Kongresu przeszli do Urzędu Miasta Krakowa na uroczysty bankiet wydany przez Prezydenta Miasta, który był jednym z patronów honorowych Kongresu.  Nie był to ostatni miły akcent wieczoru, ponieważ po bankiecie uczestnicy zostali zaproszeni do odkrywania tajemnic Krakowa, w Podziemiach Rynku będących częścią  Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Drugi dzień Kongresu (27 września)

W drugim dniu III Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej medioznawcy z Polski i zagranicy, spotkali się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przybyli naukowcy rozpoczęli drugi dzień Kongresu spotkaniem sekcji badawczych, po którym miał miejsce Walny Zjazd Wyborczy PTKS.

Po zakończeniu wyborów nowych władz Towarzystwa, rozpoczęły się obrady w panelach, które zostały podzielone na trzy następujące po sobie sesje. Tematem przewodnim wszystkich sesji była mediatyzacja życia, polityki i kultury. W pierwszej sesji uczestnicy Kongresu mieli do wyboru siedem paneli tematycznych, które dotyczyły definiowania mediatyzacji, mediatyzacji polityki, mediatyzacji kultury i jej skutków, wizerunku i wpływu, roli radia w zmediatyzowanej codzienności, dylematów dyskursu publicznego i mediatyzacji komunikowania. Druga sesja również opierała się o siedem odbywających się równolegle paneli, które poruszały tematykę nagłośnienia medialnego, transformacji w mediach, public relations, mediów lokalnych i regionalnych, języka mediów, kompetencji i edukacji medialnej oraz perspektywy filozoficznej w zmediatyzowanym świecie. Trzecia i  ostatnia zarazem sesja składała się z paneli, które poświęcone były etyce i tożsamości w mediach, prawnym aspektom funkcjonowania mediów, językowi i obrazowi w mediach, komunikacji politycznej i public relations, prasie codziennej, językowi mediów i wychowawczemu aspektowi mediów. W wystąpieniach i dyskusjach udział brali przedstawiciele różnorodnych sekcji badawczych PTKS oraz inni zainteresowani badacze.

Warto wskazać, że w panelu „Medialne agendy i prawo” wzięła udział współpracująca z Zakładem Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa doktorantka mgr Anna Paluch, która wygłosiła referat „Cenzura- ewolucja znaczenia słowa i pojęcia powiązane”. Z kolei w panelu „Od medialnej autoprezentacji do public relations” wzięła udział dr Kamila Majdecka z wystąpieniem „Starcie gigantów- analiza porównawcza wyborczych debat telewizyjnych w latach 2005- 2009 w dziennikach tabloidowych Axela Springera”.

Po zakończeniu obrad w panelach, zgromadzeni badacze mogli obejrzeć  prezentację projektu multimedialnego i książki „Przodownicy prasy”. Ostatnim punktem programu drugiego dnia Kongresu był przegląd filmów o mediach i  dziennikarstwie, podczas którego wyświetlano symultanicznie trzy różne projekcje. Warto dodać, że podczas wieczornego spotkania uczestnicy Kongresu uroczyście podziękowali dotychczasowej Prezes Zarządu, prof. dr hab. Bogusławie Dobek – Ostrowskiej , za jej ogromne zaangażowanie w rozwój towarzystwa i energię w kierowaniu jego działalnością w czasie dwóch poprzednich kadencji Zarządu.

Trzeci dzień Kongresu (28 września)

W ostatnim dniu Kongresu  uczestnicy ponownie spotkali się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i od rana mieli okazję brać udział w sesjach panelowych. W pierwszej sesji uczestnicy mieli do wyboru panele poświęcone mediom religijnym i mediatyzacji religii, komunikacji politycznej, kulturze w świecie mediów, public relations, nowemu dziennikarstwu, ekonomii i zarządzaniu informacjami.   Druga tura obrad w panelach dała badaczom możliwość udziału w panelach, które dotyczyły mediów religijnych i mediatyzacji religii, społeczeństwa obywatelskiego, komunikowania międzynarodowego, public relations, nowych mediów, mediów w procesach zarządzania, mediatyzacji życia społecznego. Ostatnie sesje panelowe dały przybyłym gościom możliwość uczestnictwa w  obradach na temat mediów i polityki, społeczeństwa obywatelskiego, komunikowania międzykulturowego, historii, nowych gatunków, ekonomicznego aspektu funkcjonowania mediów oraz mediatyzacji życia społecznego.

Również w ostatnim dniu Kongresu czynny udział brali pracownicy i współpracownicy Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Instytutu Politologii UWr. W panelu „Nowe dziennikarstwo” uczestniczyła  prof. dr hab. Bogusława Dobek- Ostrowska z wystąpieniem „Zmiana w dziennikarstwie”. W tym samym panelu wystąpiła również dr Lucyna Szot z pracą „Samozatrudnienie dziennikarzy”. Kolejnym aktywnym uczestnikiem był mgr Paweł Baranowski z referatem „Social media a zmiany z zawodzie dziennikarza w Polsce”.  Z kolei dr Michał Jacuński, którego temat wystąpienia brzmiał „Transformacja modelu komunikowania politycznego w Polsce poprzez nowe media w perspektywie badań longitudinalnych”, wziął udział w panelu „Media masowe i polityka”. Tego dnia swoją pracę przedstawiał również dr Michał Kuś, który temat „Reformy mediów publicznych w Hiszpanii w latach 2004- 2011” zaprezentował w panelu „Komunikowanie międzykulturowe i media”.

Po zakończeniu obrad w panelach nastąpiło uroczyste zakończenie III Kongresu PTKS, które poprowadziła dr hab. Małgorzata Lisowska- Magdziarz.

data utworzenia/modyfikacji: 18 luty 2016 o 15:30:02

słowa kluczowe: