Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Konferencje

image: ZKSiD na konferencji CEPSA...

ZKSiD na konferencji CEPSA

W dniach 14-15 września 2017 roku we Wrocławiu odbyła się XXII Doroczna Konferencja Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (CEPSA). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu...

 

Ogólnopolska konferencja "Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem politycznym"

Ogólnopolska konferencja naukowa „Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem politycznym” miała miejsce 23 października 2015 roku w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zakład Komunikowania Społecznego i...

 

image: Regionalna konferencja International Communication Association

Regionalna konferencja International Communication Association "Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers" Łódź 2015

Na początku kwietnia w Łodzi odbyła się regionalna konferencja International Communication Association (ICA) pt. „Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers”. Wzięło w niej udział ponad 200 badaczy mediów i komunikowania społecznego z całego świata. Obrady toczyły...

 

image: Międzynarodowa konferencja CEECOM 2015...

Międzynarodowa konferencja CEECOM 2015

W dniach 12-14 czerwca 2015 roku po raz ósmy odbył się CEECOM (International Central and East Europe Communication and Media Conference), który tym razem miał miejsce w Chorwacji. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: The Digital Media Challenge. Jak co roku, w wydarzeniu wzięło udział...

 

image:

"Komunikologia i politologia. Razem czy osobno?" 18 lat naszego Zakładu w Instytucie Politologii

Osiemnastolecie Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa stało się dobrym powodem, aby przyjrzeć się roli, jaką ośrodek odgrywa w polskim i europejskim środowisku naukowym, jego dorobkowi, a także – by zastanowić się nad przydatnością badań medioznawczych i...

 

image: Międzynarodowa konferencja CEECOM 2014...

Międzynarodowa konferencja CEECOM 2014

W dniach 12-14 czerwca 2014 roku po raz siódmy odbył się CEECOM (International Central and East Europe Communication and Media Conference).  W konferencji brało udział wielu cenionych naukowców z różnych części świata.  To ważne dla badaczy mediów w Europie...

 

III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

III Kongres PTKS odbył się w Krakowie w dniach 26-28 września 2013 roku. Tematem przewodnim Kongresu było zjawisko mediatyzacji, w związku z czym obrady i sesje poświęcone były różnorodnym aspektom i formom mediatyzacji życia, kultury i polityki. W Kongresie wzięło udział 300...

 

image: Zmiana w dziennikarstwie. Profesjonalizm i kultura dziennikarska w Polsce...

Zmiana w dziennikarstwie. Profesjonalizm i kultura dziennikarska w Polsce

W dniu 5 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Zmiana w dziennikarstwie. Profesjonalizm i kultura dziennikarska w Polsce”. Głównym organizatorem Konferencji był Uniwersytet Warszawski- Wydział Dziennikarstwa i Nauk...

 

Archiwum